ZIEDOJUMI

Āraišu mācītājmuiža kopā ar blakus esošo baznīcu un zemnieku sētām veido unikālu arhitektoniski vēsturisku un ainavisku kompleksu, kas ir ieguvis valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu. Diemžēl lielākā daļa no mācītājmuižas kompleksa ēkām ir nonākušas kritiskā stāvoklī.

Āraišu baznīca (celta 13.gs) gadsimtiem ilgi ir bijusi visas plašās apkārtnes garīgais centrs. Tā joprojām ir ļoti populāra kristību un laulību ceremoniju norises vieta, un te gadu no gada notiek ievērojami kultūras un izglītības pasākumi. 
Āraišu mācītājmuižas komplekss veidojies daudzu gadsimtu laikā un jebkuras tā daļas iznīcināšana padara mūs nabadzīgākus. Nekas jauns, ko mēs radām, kaut arī vērtīgs, nespēj aizstāt zaudēto – vēsturiskās vērtības. Tāpēc mūsu kopīgais uzdevums ir nodrošināt šī unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību nākamajām paaudzēm

No sirds pateicamies ikvienam,  gan privātiem ziedotājiem, gan juridiskām personām, kas jebkādā veidā un ar sev iespējamo ziedojumu ir atbalstījušas Āraišu baznīcas atjaunošanas darbus!

Ziedojumi draudzes vispārējām vajadzībām

Rekvizīti: Āraišu evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ.nr.: 90000957238

Konts SEB bankā: LV55UNLA0050013335227