BAZNĪCAS KOMPLEKSS

Pirmās liecības par baznīcas dibināšanu 1202.-1209. gados atrodamas āraišu draudzes mācītāja E.J.A. Kornēlija vēstulē Rīgas Kamervaldei. Tomēr pirmās rakstītās ziņas par Āraišu baznīcu parādās tikai 1445. gada zemes pirkšanas un pārdošanas aktā.

Āraišu baznīca gadsimtu gaitās ir tikusi gan postīta, gan atjaunota, un pašreizējais baznīcas veidols ir saglabājies no 1791. gada.  Interjera sastāvdaļas galvenokārt pārstāv 18.gs galdniecības darinājumus (soli, kancele). Atsevišķi iekārtas priekšmeti ir 19. gs. pirmās puses darinājumi.

BAZNĪCAS ĒKA

Gadskaitlis virs baznīcas galvenās ieejas rāda 1225.gadu. Tomēr pirmās rakstītās ziņas par Āraišu baznīcu parādās tikai 1445.gada zemes pirkšanas un pārdošanas aktā.

MĀCĪTĀJMUIŽA

Āraišu luterāņu mācītājmuižas apbūve ir daļēji saglabājusies no 18.gs. otrās puses un kopā ar blakus esošo baznīcu un zemnieku sētām veido unikālu arhitektoniski vēsturisku un ainavisku kompleksu.

AUGĻU KOKU DĀRZS

Āraišu draudzes un mūsu draugu kopīgi veidotaiā augļu dārzā atradīsi gan dažādus augļu kokus, gan ogu krūmus. Augļu dārzs tiek kopts katru pavasari un rudeni kopīgajās talkās.

PROJEKTI

Rūpējoties par Baznīcas un tās kompleksa ēku saglabāšanu, īstenoti vairāki projekti. To realizācijā par ieguldīto darbu jāpateicas gan dažādu fondu finansējumiem, gan privātiem ziedotājiem.