PROJEKTI

Iepazīsties ar īstenotajiem projektiem Āraišu baznīcas kompleksā.

Āraišu baznīcas mācītājs Ainis Ozoliņš stāsta, ka par šiem darbiem domāts sen,  meklējot iespēju piesaistīt līdzekļus: “Lai arī grīdas dēļi neizskatījās nemaz tik slikti, zinājām, ka tie ir ļoti stipri trupējuši. Savulaik, tos ieklājot, nebija padomāts par vēdināšanu, tie bija uzlikti uz klona. Līdzīgā stāvoklī arī sienas panelējums. Informācija liecina, ka tas veidots vismaz trijos dažādos periodos, parasti to uzlika, kad baznīcas sienas sāka pelēt. Diemžēl tas bija neizbēgams process, kas sākas, augot kultūrslānim ap baznīcu. Rezultātā grīda  bija zemāka par ēkas apkārtni, veidojās tāda kā vanna, kurā krājās mitrums, tas nonāca arī sienās, kas sāk pelēt. Ātrais risinājums bija aizsist priekšā dēļus, lai pelējumu neredz. Saprotot, ka šis ir svarīgs darbs, apzināmies, ka grīdas un panelējuma maiņa ir dārga, bet grīdu nevar nomainīt daļēji, jāmaina visa.”

Darbu izmaksas aprēķinātas 41 676 eiro apmērā, projekta finansēšanai piesaistīts Lauku atbalsta dienesta administrētais Eiropas Savienības “Leader” programmas atbalsts – 22 500 eiro, Amatas novada domes finansējums 5975 eiro, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsts – 3000 eiro un pašu draudzes saziedotie līdzekļi – 10 201 eiro.

Darbus veica: “Velve AE” SIA.

Darbu procesā atklājies, ka nepieciešams atjaunot kolonnu pamatnes un nokrāsot solus. Tam bijis nepieciešams vēl gandrīz 6000 eiro, toties tagad dievnams priecē gan no ārpuses, gan iekšpuses.

LAD Leader projekts: “Baznīcas grīdas un sienu panelējuma atjaunošana Āraišu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.”

Projekta numurs: 19-09-AL18-A019.2201-000003

Aktivitāte: „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”.

Projekta identifikācijas numurs: 3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/010.

Projekta iesniedzējs: Āraišu evaņģēliski luteriskā draudze.

Projekta apraksts: Projekta ietvaros tiks veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Āraišu luterāņu baznīcas, kas atrodas Amatas novada Drabešu pagastā, fasāžu, logu un durvju atjaunošana, kas šobrīd ir neapmierinošā stāvoklī, kā rezultātā tiks saglabāts kultūrvēsturiskais objekts un tiks nodrošināta tā tālāka pieejamība ikvienam interesentam.

Finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 51 636,41 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 84% jeb 43 374,58 EUR un

Āraišu evaņģēliski luteriskās draudzes līdzfinansējums ir 16% jeb 8 261,83 EUR.

Būvniecības izmaksas: 49635.52 EUR

Būvuzraudzība: 780.00 EUR

Publicitātes izmaksas: 1220.89 EUR

Kopā: 51 636.41 EUR

Būvnieks: Sia „CeltCom”

Būvuzraugs: Sia „Akords U”

Projekta autors un autoruzraugs: Sia „Pastorāts”

Termiņš: Projekta ietvaros plānotās aktivitātes tiks pabeigtas līdz 30.06.2015.

Projekta atbalstītāji: Amatas novada dome, draudzes locekļi un uzņēmēji.

Projekta ilgtermiņa mērķis: apturēt Āraišu baznīcas kompleksa kultūrvēsturisko vērtību bojāeju un nodrošināt labvēlīgus apstākļus ēku tālākai pastāvēšanai, palielinot to estētisko un emocionālo vērtību un pieejamību nākamām paaudzēm.

Projekta tiešais mērķis bija veikt Āraišu luterāņu baznīcas ēkas jumta seguma nomaiņu, tādējādi turpinot sistemātisku un metodiski pareizu baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu.

Projekta tika īstenots laika periodā no 2008. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 31. janvārim. Projekta ietvaros būvniecības uzņēmums SIA Cel Tik, kuram ir plaša pieredze kultūrvēsturisku objektu restaurācijā, veica Āraišu luterāņu baznīcas jumta seguma nomaiņu.

Šī projekta īstenošanas rezultātā ir novērsta mitruma nelabvēlīgā ietekme uz baznīcas mūra konstrukcijām un iekštelpām, kā arī interjera priekšmetiem. Jumta seguma nomaiņa bija svarīgs priekšnosacījums tam, lai varētu pāriet pie baznīcas ēkas kvalitatīva iekštelpu un fasādes restaurācijas darba.

Projektu finanšu avoti:

  • Valsts Kultūkapitāla fonds
  • Amatas novada dome
  • Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
  • Juridisko un privātpersonu ziedojumi
  • AS SEB kredītlīdzekļi