2024. gada pavasara talka

11. maija saulainajā un nedaudz vējainajā dienā, Āraišos pulcējāmies uz baznīcas apkārtnes talku. Tajā pulcējās draudzes locekļi un draugi, kas nozīmē, ka bija gana daudz palīdzīgas rokas, lai paveiktu daudz darbus.

Bruņojušies ar tīrīšanas līdzekļiem, dārza instrumentiem, grābekļiem, trimmeriem un zāģiem, kopīgi paveicām daudz — kārtīgi iztīrīts dievnams, sagrābtas pērnā gada lapas, izgriezti un izzāģēti krūmi, izpļautas ceļmalas un nopļauta zāle teritorijā, sakoptas ziedu dobes. Pēc kārtīga darba pulcējāmies mācītājmuižā uz sadraudzību, kurā kopīgi ieturējām pusdienas. Īpašs paldies par maltītes pagatavošanu māsām Andai, Inesei un Sandrai!

Un, protams, liels paldies ikvienam, kas šodienu palīdzēja organizēt un piedalījās talkā! Par to, kā mums gāja — neliels foto ieskats zemāk!