Uzticības vairoga pasniegšana Jānim Sietiņsonam

Vairāk par apbalvojumu vari lasīt Jāņa Gabrāna rakstā 2018. g. 19. septembra “Druva” laikrakstā: Edruva: Pateicība par kalpošanu