Sveču liešana un palīdzība Ukrainai

Āraišu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei jau vairākus gadus ir izveidojusies tradīcija katra mēneša pēdējā svētdienā tikties uz Sadraudzības pusdienām Draudzes namā un pārrunāt Draudzei aktuālos jautājumus. Tā rezultātā rodas arvien jaunas un jaunas aktivitātes, kuras atbalsta Draudzes locekļi, kā piemēram, regulāras pavasara un rudens talkas, sakopjot baznīcas apkārtni un Draudzes namu. Kā pēdējās no aktivitātēm var minēt to, ka katra mēneša pēdējā kolekte […]