Sveču liešana un palīdzība Ukrainai

Āraišu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei jau vairākus gadus ir izveidojusies tradīcija katra mēneša pēdējā svētdienā tikties uz Sadraudzības pusdienām Draudzes namā un pārrunāt Draudzei aktuālos jautājumus. Tā rezultātā rodas arvien jaunas un jaunas aktivitātes, kuras atbalsta Draudzes locekļi, kā piemēram, regulāras pavasara un rudens talkas, sakopjot baznīcas apkārtni un Draudzes namu. 
Kā pēdējās no aktivitātēm var minēt to, ka katra mēneša pēdējā kolekte tiek ziedota Ukrainas vajadzībām gan ar iegādātu siltu termoveļu Ukrainas aizstāvjiem, gan ģeneratori iedzīvotājiem. Šomēnes arī uzsākta humānās palīdzības vākšana, lai to nogādātu uz Ukrainu. Un kā pēdējā no kopīgajām aktivitātēm ir ierakumu sveču liešana. 

Jau divas svētdienas Draudzes locekļi gatavo ierakumu sveces Ukrainas vajadzībām. Katrā no svētdienām tika sagatavotas gandrīz 100 sveces. Sveces tiek gatavotas no parafīna un vaska maisījuma. 

‍Paldies visiem, kas piedalās un arī par vaska, parafīna un sveču atlikumiem, kurus Draudzei piegādā ne tikai Draudzes locekļi, bet arī cilvēki, kas uzzinājuši par šo Draudzes aktivitāti.