Āraišu draudzes mācītāja Ginta Poļa skaidrojums par svecīšu vakaru

Cilvēki joprojām bieži jautā: kas ir svecīšu vakars un kad šī diena atzīmējama? Mēģināšu paskaidrot un ceru, ka tie ļaudis, kuri to gribēs izprast, arī sapratīs.

Kristīgās Baznīcas tradīcijas ir veidojušās daudzu gadsimtu gaitā un tās, kas nav pretrunā Svētajiem Rakstiem, mums par celsmi un stiprinājumu ir turamas arī mūsdienās.

Līdzīgi kā kalendārā gada laikā notiek dažādas norises dabā, tā arī kristīgā Baznīca ticībā izdzīvo Bībelē atklātos notikumus cilvēku dvēseles pestīšanai. Tradicionālajās konfesijās svecīšu vakari ir saistīti ar konkrētu Baznīcas gada dienu. Luteriskajā tradīcijā tā ir svētdiena pirms 1.Adventa un tiek saukta par Mūžības svētdienu, kas arī ir mirušo piemiņas diena. Romas katoļi to atzīmē 1.novembrī, visu svēto dienā, bet pareizticīgie pat vairākas reizes gadā. Kopējais ir tas, ka šajos dievkalpojumos iededzam vairāk sveces, īpaši atceramies un Dieva priekšā pieminam savus tuviniekus, radus un draugus.

Sajukums radās okupācijas gados, kad, komunistu varas mudināti, laicīgie „sludinātāji” uzspieda ateistisko domāšanu un izveidoja savus svecīšu vakarus, ar nolūku novērst ļaužu sirdis no kristīgās ticības un baznīcas tradīcijām, ko šodien esam aicināti labot.

Tātad, arī saistībā ar Āraišu draudzi un kapiem, nevis tiek ieviests kas jauns, bet atgriežamies pie novārtā atstātām tradīcijām un, tā kā šie kapi atrodas uz draudzei piederošas zemes, gan kapu svētki, gan svecīšu vakari tiek turēti saskaņā ar luteriskās baznīcas tradīcijām. Šogad Mūžības svētdienas un mirušo piemiņas dievkalpojums Āraišu baznīcā būs 22.novembrī pl.11:00. Pirms dievkalpojuma esat aicināti pieteikt aizlūgumus.

Redziet, mīļie, pieminot kapā guldītos, katram ir iespēja izvēlēties kad, kā un kur iededzināt sveces. Tikai būtu labi paturēt prātā un nemaldināt sevi, ka ar kapos aizdegtām svecītēm varam sasildīt mirušo dvēselītes un ar viņiem parunāties. Pēc miesīgās nāvēs cilvēka dvēsele stājas Dieva priekšā un saikne ar šo pasauli neatgriezeniski tiek pārtraukta. Sveču gaisma ir tikai kā atgādinājums ticības ceļam kopā ar Kristu cauri miesīgai nāvei uz mūžīgo dzīvošanu Dieva valstībā.

Kristus mīlestībā, Āraišu draudzes mācītājs Gints Polis