ĀRAIŠU DRAUDZE

LELB Āraišu baznīca

1 2 2 5

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 11.00

Katra mēneša pēdējā svētdienā visi mīļi gaidīti uz sadraudzību — kopīgām pusdienām, ko sagādā draudze. Sadraudzība norisinās pēc dievkalpojuma mācītāja muižā.

Šajās svētdienās ziedotie līdzekļi tiek nodoti palīgiem, kas rūpējas par atbalsta sniegšanu Ukrainai. 🇺🇦

Visi mīļi gaidīti!

PAR MUMS

DIEVKALPOJUMI

Dievkalpojumi Āraišu baznīcā notiek katru svētdienu plkst. 11.00.

SVĒTDARBĪBAS

Ja vēlaties tikt kristīts, iesvētīts, vēlaties pievest kristībām savus bērnus vai arī tiekat aicināti kristībās par krustvecākiem, slēgt laulību baznīcā, tad aicinām iepazīties ar kārtību, kāda pastāv mūsu baznīcā šo svētdarbību saņemšanai.

ZIEDOJUMI

No sirds pateicamies ikvienam — gan privātiem ziedotājiem, gan juridiskām personām —, kas ir atbalstījuši Āraišu draudzi un baznīcas atjaunošanas darbus!