Jaunumi
Dievkalpojumi
Svētdarbības
Ziedojumi
Āraišu augļu koku dārzs
Aktivitātes
Draudze
Baznīcas komplekss
Ziņu arhīvs
Galerijas
 

 

 

Tikšanās ar Ritu Šteinu un viņas komandu (2023. gada jūlijs)

Kā jau ierasts, mēneša pēdējā svētdienā Āraišu draudzē pēc dievkalpojuma notika sadraudzība. Šoreiz neierastāka, jo pie mums viesojās Rita Šteina ar savu komandu, lai dalītos iespaidos un emocijās par palīdzības nogādāšanu Ukrainā. Ritas komanda palīdzību nogādā vietās, kur tā visvairāk nepieciešama - uz atbrīvotājiem ciemiem, kur cilvēki atgriežas, bet no tiem maz kas palicis pāri. Otrs palīdzības sniegšanas virziens ir izlūkošanas dronu nogādāšana Ukrainas armijas vajadzībām. Šie stāsti emocionāli uzrunāja katru klātesošo un neatstāja nevienu vienaldzīgu. Katra mēneša pēdējā svētdienas dievkalpojuma kolekte tiek ziedota palīdzības sniegšanai Ukrainai. Arī šajā svētdienā - gandarījums, ka katru mēnesi šai ziedojuma kolektei Āraišu draudzē ir tendence pieaugt. Paldies visiem ziedotājiem un paldies Ritai un viņas komandai par šo misiju un dalīšanos par piedzīvoto Ukrainā!

Pabeigts vēl viens projekts

Āraišu evaņģēliski luteriskajā baznīcā šajā vasarā pabeigts kārtējais, dievnamam būtiskais projekts – grīdas un sienu panelējuma atjaunošana.

Āraišu baznīcas mācītājs Ainis Ozoliņš stāsta, ka par šiem darbiem domāts sen,  meklējot iespēju piesaistīt līdzekļus: “Lai arī grīdas dēļi neizskatījās nemaz tik slikti, zinājām, ka tie ir ļoti stipri trupējuši. Savulaik, tos ieklājot, nebija padomāts par vēdināšanu, tie bija uzlikti uz klona. Līdzīgā stāvoklī arī sienas panelējums. Informācija liecina, ka tas veidots vismaz trijos dažādos periodos, parasti to uzlika, kad baznīcas sienas sāka pelēt. Diemžēl tas bija neizbēgams process, kas sākas, augot kultūrslānim ap baznīcu. Rezultātā grīda  bija zemāka par ēkas apkārtni, veidojās tāda kā vanna, kurā krājās mitrums, tas nonāca arī sienās, kas sāk pelēt. Ātrais risinājums bija aizsist priekšā dēļus, lai pelējumu neredz. Saprotot, ka šis ir svarīgs darbs, apzināmies, ka grīdas un panelējuma maiņa ir dārga, bet grīdu nevar nomainīt daļēji, jāmaina visa.”

Darbu izmaksas aprēķinātas 41 676 eiro apmērā, projekta finansēšanai piesaistīts Lauku atbalsta dienesta administrētais Eiropas Savienības “Leader” programmas atbalsts – 22 500 eiro, Amatas novada domes finansējums 5975 eiro, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsts – 3000 eiro un pašu draudzes saziedotie līdzekļi - 10 201 eiro. Darbus veica uzņēmums “Velve AE” SIA.

Darbu procesā atklājies, ka nepieciešams atjaunot kolonnu pamatnes un nokrāsot solus. Tam bijis nepieciešams vēl gandrīz 6000 eiro, toties tagad dievnams priecē gan no ārpuses, gan iekšpuses.

Kopumā kopš 2007.gada dievnama atjaunošanā ieguldīts vairāk nekā 100 tūkstoši eiro, ieskaitot Eiropas finansējumu, pašvaldības atbalstu, dažādu citu fondu piešķirto naudu, kā arī ziedotāju doto. A. Ozoliņš īpaši uzteica sadarbību ar Amatas novada pašvaldību, kas izprot draudzes vajadzības un vienmēr iespēju robežās palīdz: “Ja draudzei ir tāds atbalsts kā Amatas novadā, ir lieliski.”

LAD Leader projekts: “Baznīcas grīdas un sienu panelējuma atjaunošana Āraišu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.”

Projekta numurs 19-09-AL18-A019.2201-000003


Āraišu draudze pulcējās pirmajā pavasara talkā, lai kopīgiem spēkiem sakoptu baznīcas apkārtni.

Marta pēdējā sestdiena lutināja ne vien ar lieliskiem laika apstākļiem, bet arī nebijuši kuplu talcinieku pulku. Talkot, baudīt saulaino pēcpusdienu, tuvējo dabu un draudzīgo sabiedrību bija ieradušies vairāk kā 30 draudzes locekļi ar ģimenēm un bērniem, bruņojušies ar grābekļiem, apņēmību un labiem nodomiem. Kamēr draudzes vīri nodevās smagākajiem apkaimes uzkopšanas darbiem, sievas grāba pērnā gada zāli, pieskatīja atvases un uz ugunskura gatavoja pusdienu zupu. 29. martu Āraišu baznīcas apkaimē aizvadīja ugunskuru dūmu mutuļi, pērno lapu kaudzes, bērnu smiekli un priecīga darba duna. Pateicoties draudzes locekļa Egona atsaucībai, vīru fiziski smago darbu atviegloja Egona sarūpētā „smagā tehnika”. Darāmā pietika visiem - kā lieliem, tā maziem, kā sievām, tā vīriem.

Jāatzīmē, ka kopīgais darbs bijis svētīgs ne vien baznīcas apkaimei, bet arī pašai draudzei. Talka ir lieliska tradīcija, kas saliedē gan ģimenes, gan arī draudzes locekļus, stiprina kā miesu, tā arī garu, atgādina, cik skaistai vietai esam piederīgi, kā arī palīdz saprast, cik daudz darbu vēl priekšā.

Liels prieks ir par ģimenēm, kas audzina saviem bērniem darba tikumu un dalās izpratnē par vērtībām kā garīgā plānā, tā arī kultūrvēsturiskajā. Piedalīties baznīcas un tās apkārtnes sakopšanā laipni aicināts ikviens arī 12. aprīļa talkā, plānots turpināt sakopt apkārtni, īpašu uzmanību veltot ezera krasta sakārtošanai. Iecerēts izveidot celiņu no baznīcas uz ezeru.

Āraišu draudzes mācītājs Ainis Ozoliņš, kura pavadībā šī bija pirmā draudzes talka, vēlas teikt paldies visiem, kuri bija atsaucīgi un veltīja laiku savas baznīcas apkārtnes sakopšanai, īpašs paldies mums visiem, ka kopīgā darbā kopjam savas attiecības. Baznīca un tās apkārtne ir liecība tam, kā mēs uzturam to ko draudzes ļaudis ir uzturējuši un sargājuši karu un represiju laikos, to, kas ir nosargāts un kopts svešas varas gados. Domāju, ka tas, ko darām visupirms liecina par mūsu attieksmi pret to mantojumu, ko kāds mums ir nodevis. Bez tam tā ir liecība tam, kā kopjam ne tikai savu baznīcu un draudzi, bet arī paši sevi.

Ceru un ticu, ka kopīga darba un draudzēšanās tradīcija attīstīsies, pieņemsies spēkā un kvalitātē. Kopīgi darbojoties pieaugsim ticībā un vēl skaidrāk ieraudzīsim to, kāpēc draudzes un baznīcas pastāv cauri gadsimtiem, proti, Dieva nebeidzamās rūpes par saviem ļaudīm, kuri ir ieaicināti Viņa baznīcā, lai katram būtu daļa pie Debesu Tēva bagātībām. Paldies Dievam un paldies visiem, kas ar savām idejām, neatlaidību un enerģiju sekmēja šo lielisko pasākumu!

Ja vēlies palīdzēt ar padomu, roku pāri, paveikt krietnu darbu vai vienkārši būt kopā ar savu draudzi - ierodies!

Pulcēsimies Āraišu baznīcā 12. aprīlī pulksten. 11:00

Līdzi ņemsim labu noskaņojumu, ja sanāk arī grābekļus, lāpstas, cirvjus un zāģus!

Jautājumu, ierosinājumu vai neskaidrību gadījumā zvani draudzes mācītājam Ainim Ozoliņam, tālrunis nr. 29414130
Talka fotogrāfijās aplūkojama sadaļā "Galerijas".

Anete.

 

Gaidīsim Jūsu atsaucību un ziedojumus Āraišu baznīcas fasādes , logu un durvju remontam un krāsošanai.

2008.gada maijā Āraišu draudze uzsāka Āraišu baznīcas kompleksa glābšanas programmu, kuras ietvaros paredzēts veikt mērķtiecīgu, pakāpenisku unikālā arhitektoniski vēsturiskā un ainaviskā kompleksa atjaunošanu. Pirmais solis bija baznīcas torņa jumta seguma nomaiņas projektu, kuram bija nepieciešami 49 937 latu. 2009. gada martā tika pabeigta baznīcas jumta nomaiņa - 41 909 latu.

Āraišu draudze aicina ikvienu, kam nav vienaldzīgs šīs izcili skaistās vietas liktenis, atbalstīt Āraišu baznīcas kompleksa glābšanas darbus.

Ziedojumus var pārskaitīt uz bankas kontu:
Nr. LV58 UNLA 0050021600834 SEB bankā ar norādi „Āraišu baznīcas fasādes atjaunošanai


08.11.2009.

Āraišu draudzes mācītāja Ginta Poļa skaidrojums par svecīšu vakaru

   Cilvēki joprojām bieži jautā: kas ir svecīšu vakars un kad šī diena atzīmējama? Mēģināšu paskaidrot un ceru, ka tie ļaudis, kuri to gribēs izprast, arī sapratīs.
   Kristīgās Baznīcas tradīcijas ir veidojušās daudzu gadsimtu gaitā un tās, kas nav pretrunā Svētajiem Rakstiem, mums par celsmi un stiprinājumu ir turamas arī mūsdienās.
    Līdzīgi kā kalendārā gada laikā notiek dažādas norises dabā, tā arī kristīgā Baznīca ticībā izdzīvo Bībelē atklātos notikumus cilvēku dvēseles pestīšanai. Tradicionālajās konfesijās svecīšu vakari ir saistīti ar konkrētu Baznīcas gada dienu. Luteriskajā tradīcijā tā ir svētdiena pirms 1.Adventa un tiek saukta par Mūžības svētdienu, kas arī ir mirušo piemiņas diena. Romas katoļi to atzīmē 1.novembrī, visu svēto dienā, bet pareizticīgie pat vairākas reizes gadā. Kopējais ir tas, ka šajos dievkalpojumos iededzam vairāk sveces, īpaši atceramies un Dieva priekšā pieminam savus tuviniekus, radus un draugus.
    Sajukums radās okupācijas gados, kad, komunistu varas mudināti, laicīgie „sludinātāji” uzspieda ateistisko domāšanu un izveidoja savus svecīšu vakarus, ar nolūku novērst ļaužu sirdis no kristīgās ticības un baznīcas tradīcijām, ko šodien esam aicināti labot.
   Tātad, arī saistībā ar Āraišu draudzi un kapiem, nevis tiek ieviests kas jauns, bet atgriežamies pie novārtā atstātām tradīcijām un, tā kā šie kapi atrodas uz draudzei piederošas zemes, gan kapu svētki, gan svecīšu vakari tiek turēti saskaņā ar luteriskās baznīcas tradīcijām. Šogad Mūžības svētdienas un mirušo piemiņas dievkalpojums Āraišu baznīcā būs 22.novembrī pl.11:00. Pirms dievkalpojuma esat aicināti pieteikt aizlūgumus.
   Redziet, mīļie, pieminot kapā guldītos, katram ir iespēja izvēlēties kad, kā un kur iededzināt sveces. Tikai būtu labi paturēt prātā un nemaldināt sevi, ka ar kapos aizdegtām svecītēm varam sasildīt mirušo dvēselītes un ar viņiem parunāties. Pēc miesīgās nāvēs cilvēka dvēsele stājas Dieva priekšā un saikne ar šo pasauli neatgriezeniski tiek pārtraukta. Sveču gaisma ir tikai kā atgādinājums ticības ceļam kopā ar Kristu cauri miesīgai nāvei uz mūžīgo dzīvošanu Dieva valstībā.
  
Kristus mīlestībā, Āraišu draudzes mācītājs Gints Polis.


  Copyright 2008; Created by MB Studija »